Openingstijden:

Maandag - Woensdag:
16:00 - 18:30

Donderdag - Vrijdag:
16:00 - 19:30

Geschiedenis der Aesculaaf

Van 1977 to 2003 organiseerde de MFVN iedere donderdag het ‘Aesculaafje. Een wekelijkse borrel waar studenten 
en medewerkers een drankje gedronken. Naast de kantine van het Studiecentrum Medische Wetenschappen 
bevond zich echter ook een ruimte die thans niet benut werd. De nu oud-decaan prof. Vooijs heeft zich lange tijd sterk gemaakt voor de inrichting van deze ruimte als sociale ontmoetingsplaats voor personeel en studenten. Bij zijn 
afscheid in september 2002 was de ruimte als bruin café ingericht. Naar aanleiding hiervan is van meerdere kanten
het signaal gekomen om de mogelijkheden van deze ruimte als permanente ontmoetingsplaats te onderzoeken. Er
is toen een commissie opgericht, met de werktitel 'Café O.K.’, om te bekijken wat de mogelijkheden waren om een 
horecagelegenheid te realiseren op de faculteit. Nadat de Raad van Bestuur het plan van de commissie had 
goedgekeurd was de weg voor stichting “Aesculaaf” vrijgemaakt. Deze stichting zou de opdracht krijgen om, onder 
een Raad van toezicht, een sociale ontmoetingsplaats voor studenten en medewerkers van het UMC te creëren. 

In 2003 is stichting Aesculaaf een feit. Er werd een bestuur gevormd dat Café de Aesculaaf op mocht starten. 

Het bestuur 2003-2004: 
Voorzitter:  Ruud Schrauwen
Secretaris:  Roosmarie de Bie
Penningmeester:  Renoud Marijnissen
Activiteiten:  Charlotte van der Avoort
Extern:  Inge van Empel
Inkoop:  Freek Kremer
Personeel:  Martijn Rutten
MFVN-bestuurslid:  Marije Gordinou de Gouberville

Het werd een spannend jaar. Hoe moest de Aesculaaf eruit zien? Hoe zou de Aesculaaf gaan draaien? Wat zou er van de 
plannen terecht komen? 
De Aesculaaf was een overweldigend succes. De studenten wisten de Aesculaaf meteen te 
vinden en het plan voor een bruin café leek in de smaak te vallen. Na dit eerste jaar was het tijd om van bestuur te 
wisselen. Enkele functies zijn samengevoegd zodat het Aesculaafbestuur voortaan door 6 studenten zal worden geleid.
back to top

Tapper van de Maand

Linske de Bruijn

Tapper van de maand: mei   Naam: Linske de Bruijn   Leeftijd:20 jaar oud   Studiejaar: Tweedejaars BMW   Hoe lang ben je al tapper? Sinds vorig jaar mei, dus iets langer dan een jaar.   Ben je bezet? Spannend.. Nee helemaal niks

Lees meer

Snel contact

  Café de Aesculaaf


Geert Grooteplein noord 21
6525 EZ Nijmegen


De aesculaaf is te bereiken
via routenumer 76

Login or Register

LOG IN